Πολεμική Αεροπορία (359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.) 2006

Περιγραφή: 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σ.Σ.Ε. (16.1.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού 359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 4/14.2.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top