Βιολόγων ΝΠΙΔ 2000

Περιγραφή: 

Υ.Α. 13331/2000 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ όλης της χώρας (ΦΕΚ Β 1566/22.12.2000)

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top