Τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 18/2003 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 10/16.5.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10409/4.2.2004 (ΦΕΚ Β 246/9.2.2004) Υποχρεωτική από: 16.5.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top