Πρακτικοί Μηχανικοί Κλινικών 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (28.3.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αρχιθερμαστών, θερμαστών και ψυκτικών πτυχιούχων τεχνικών σχολών που εργάζονται στις πάσης φύσεως κλινικές όλης της χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 13/8.4.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10649/2.3.2004 (ΦΕΚ Β 476/5.3.2004) Υποχρεωτική από: 8.4.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top