Οικοδόμων ελευθέρων επαγγελμάτων 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.4.2003) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και των Συναφών Κλάδων όλης της Χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 19/29.4.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 14881/10.6.2003 (ΦΕΚ Β 805/20.6.2003) Υποχρεωτική από: 29.4.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top