Ξεναγών Λέσβου 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 54/2003 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Νήσο Λέσβο

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Λέσβου (Μυτιλήνης) 1/15.10.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 16893/18.12.2003 (ΦΕΚ Β 1915/23.12.2003) Υποχρεωτική από: 3.11.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top