Ζαχαρωδών προϊόντων 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Βιομηχανικών-Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων καθώς και λοιπών Εργαστηρίων Ζαχαρωδών Προϊόντων όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 61/15.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13029/11.10.2004 (ΦΕΚ Β 1557/18.10.2004) Υποχρεωτική από: 15.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top