Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 29/2003 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις τεχνικές, μελετητικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας , που ανήκουν στη δύναμη του ΣΤΥΕ
και της ΠΕΣΕΔΕ

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 25/9.7.2003)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top