Εργοδηγών Χημικών όλης της χώρας 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών (βοηθών πτυχιούχων εργοδηγών χημικών) ολόκληρης της Χώρας, (πλην Μακεδονίας και Θράκης) (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 107/31.8.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10440/31.1.2005(ΦΕΚ Β 169/10.2.2005) Υποχρεωτική από: 21.10.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top