Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 15/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. πάσης φύσεως αυτοκινήτων που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 13/19.5.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη υποχρεωτικής: ΥΑ 15468/31.7.2003 (ΦΕΚ Β 1106/7.8.2003)Υποχρεωτική από: 19.5.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top