Ζυμών αρτοποιΐας 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (21.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Ζυμών Αρτοποιίας και Αμύλου, Αμυλοσακχάρου, Φρουκτολίνης όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 31/28.6.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12852/21.9.2004 (ΦΕΚ Β 1535/15.10.2004) Υποχρεωτική από: 28.6.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top