Χημικών επιστημόνων βιομηχανίας 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (4.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χημικών επιστημόνων χημικής βιομηχανίας όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 63/5.7.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12912/17.10.2002 (ΦΕΚ Β 1384/30.10.2002) Υποχρεωτική από: 15.7.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top