Σφαγής ζώων 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (20.3.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Σφαγής Ζώων, Κονσερβοποιίας και Συσκευασίας Τυποποιημένου Κρέατος  όλης της χώρας

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας :27/4.5.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top