Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου 2017

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (18.8.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των σταφυλεργατών-τριών του Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Έτος: 
2017
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/18.8.2017
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top