Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου 2015

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (31.7.2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των σταφυλεργατών-τριών του Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Έτος: 
2015
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 4/28.8.2015
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top