Κρέατος (χονδρικής - λιανικής πώλησης) 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(29.3.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης κρέατος όλης της χώρας

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:10/10.4.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top