Κλωστοϋφαντουργίας 1997

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (10.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων  κλωστοϋφαντουργίας και εριοϋφαντουργίας όλης της χώρας, 

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:70/2.7.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top