Κεραμικής 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (16.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνικών Αγγειοπλαστών Τροχού και Φόρμας, Σωληνοποιίας και Εργοστασίων Καλλιτεχνικής και Βιοτεχνικής Κεραμικής όλης της χώρας.

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:47/22.5.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top