Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2018

Περιγραφή: 

Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2018

Έτος: 
2018
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 6/29.3.2018
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top