Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης 2018

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.3.2018) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας

Έτος: 
2018
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 2/16.3.2018
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top