Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης 2017

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(3.3.2017) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας
 

Έτος: 
2017
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:9/6.4.2017
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top