ΑΚΤΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ [ξενοδοχείο SUNSHINE CRETE BEACH & VILLAGE] 2017

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΑΚΤΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ [ξενοδοχείο SUNSHINE CRETE BEACH & VILLAGE]

Έτος: 
2 017
Πράξη Κατάθεσης: 
102/2017
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top