Ανακοινώσεις

Εκτυπώσιμη μορφή
 • Τετάρτη, Μάιος 31, 2006 - 11:47
  Υπεγράφει στις 12 Απριλίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,
  β) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας,
  γ) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, και

  δ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, εκ μέρους της εργατικής πλευράς,

  η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 2006 - 2007 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 14/13-4-2006)

 • Πέμπτη, Μάιος 25, 2006 - 17:15
  Υπεγράφει στις 16 Μαΐου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, και

  β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων ,

  η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 25/23-5-2006)

 • Πέμπτη, Μάιος 18, 2006 - 14:25
  Υπεγράφει στις 12 Απριλίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και ΕΠΕ,
  β) της Πανελλήνια Ενωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΠΕΔΜΕΔΕ),
  γ) του Σύνδεσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ),
  δ) της Πανελλήνιας Ενωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ),
  ε) του Σύνδεσμου ΑΕ και ΕΠΕ, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, και

  στ) της Ομοσπονδίας Χειριστών, Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, εκ μέρους της εργατικής πλευράς,

  η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λ.π. Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Εργων" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 21/4-5-2006)

 • Πέμπτη, Μάιος 18, 2006 - 13:53
  Υπεγράφη στις 14 Απριλίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) της Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών - Περιχώρων,
  β) της Ένωσης Συγχρόνων Γενικών Κλινικών Αθηνών,
  γ) της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, και

  δ) του Συνδέσμου Υγειονομικών Υπαλλήλων Αθηνών - Πειριαώς, Αττικής και Νήσων, εκ μέρους της εργατικής πλευράς,

  η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων Αττικής και Νήσων" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 20/4-5-2006)

 • Παρασκευή, Μάιος 5, 2006 - 14:05
  Υπεγράφει στις 27 Απριλίου, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων Ζυμαρικών, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, και

  β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαροτεχνιτών εκ μέρους της εργατικής πλευράς,

  η νέα Συλλογική Σύμβαση εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 17/28-4-2006)

 • Τρίτη, Μάιος 2, 2006 - 12:51
  The case addresses whether a company can deprive workers of the basic right to collective action, by formally relocating its assets in a country where salaries and benefits are lower.

  The European Commission must submit its views on the case to the ECJ before the end of April. The ETUC has written to Commission President José Manuel Barroso calling for a carefully “balanced approach” that reflects its obligation to promote social dialogue and the basic social rights laid down in the Charter of Fundamental Rights.

  In 2003, the Finnish Viking shipping line decided that it could gain a competitive advantage by re-flagging its passenger and cargo ferry Rosella, operating between Helsinki and Tallinn in the Baltic Sea, as an Estonian vessel, and replacing the crew with lower-paid seafarers. Dissatisfied with how the situation was resolved in Finland, Viking subsequently went to court in England seeking an injunction to prevent the Finnish Seamen's Union (FSU) taking industrial action at some time in the future in order to protect its memberΆs jobs. Viking also sought to prevent the International Transport WorkersΆ Federation (ITF) in the future from calling on its affiliate members to show solidarity to the FSU. Viking was able to bring its action in the English court only because the ITF has its Secretariat in London.

  “This case represents a mirror image of the Laval (or Vaxholm) case in Sweden, which attracted a lot of public attention and concern,” said ETUC General Secretary John Monks. “The potential legal, political and social repercussions of these cases go far beyond the Finnish and Swedish social models and will affect labour relations throughout Europe.”

  The stated aim of the employers in these cases is to undermine successful social models and shift the balance of power between the social partners in countries where trade unions have a recognised role in defending workers' interests. The right to collective action lies at the heart of the Nordic social model, a model that is shared by some of the most competitive economies in the world. A finding in favour of the employers would have a damaging impact in parallel circumstances in Germany, France and many other EU Member States.

  The ETUC is not opposed to the development of the internal market, or the free movement of goods, capital, services and workers. Nor does it promote protectionism. On the contrary, it seeks a level playing field between Member States, based on fair treatment and upward harmonisation of workers' rights and conditions.

  The Commission's submission to the ECJ and the outcome of this case, is of great political importance to the future direction of the EU and to trade union and public support for Europe. As to the right to collective action, it is a legitimate expectation that also the Commission would respect the international commitments of all the Member States, notably to the International Labour Organisation (ILO)Ά s core Conventions. They bind also the Member States of the EU.

 • Τρίτη, Μάιος 2, 2006 - 12:27
  Brussels 25-04-2006. More than 2 million workers in many different sectors across Europe will be covered by the first European multisector agreement to be signed today. It will protect workers exposed to crystalline silica dust, which can lead to silicosis, a potentially fatal lung condition. Silicosis is also linked to other dangerous lung conditions, such as emphysema and lung cancer. Today's agreement aims to reduce workers' exposure to crystalline silica dust through good practice in the workplace. It will be signed by the social partners (trades unions and employers' representatives) in the presence of EU Commissioner for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Vladimír Špidla.
 • Τρίτη, Μάιος 2, 2006 - 12:10
  The publication certainly indicates progress towards recognition of such services, and of the need to clarify the conditions for applying certain Community rules. The ETUC is happy to note the intention of setting the procedure for monitoring and dialogue within the framework of the open method of coordination, and stresses the need to consult the European social partners.

  Yet while the ETUC considers that this first step is necessary, it is still inadequate. The Commission must go further with its proposals in this regard, in order to establish greater legal certainty, through a framework directive on services of general interest (SGI), which should also make it possible to take account of the specific character of social services.

  It is important to remember that these services are designed for people, and they arise from systems of solidarity aimed at fulfilling a mission of general interest in order to contribute to the objectives of social and territorial cohesion and to guarantee the effective implementation of fundamental rights. So they cannot be subject merely to market forces, based on the law of commercial competition alone.

  At the same time, the ETUC holds the view that it is necessary to expand the definition of these services, excluded from the scope of the directive on services in the internal market. The Commission has adopted an approach that is too restrictive. Social services are not provided only to the poor or the excluded, they often have to meet the needs and expectations of all individuals. The ETUC knows from experience that focusing on policies for the poor leads too often to the implementation of poor policies.

  The ETUC will continue to work actively, together with other relevant partners, to win measures for social Europe that are worthy of the name.

 • Τετάρτη, Απρίλιος 19, 2006 - 14:23
  Υπεγράφει στις 20 Μαρτίου, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) του Πανελληνίου Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, και

  β) του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών, εκ μέρους της εργατικής πλευράς,

  η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών - Πειριαώς και Περιχώρων" (Πράξη κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 9/24-3-2006

 • Τετάρτη, Απρίλιος 5, 2006 - 12:02
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποιημένη πρόταση για την οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Πρόκειται για το στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας που ακολουθεί την ψηφοφορία σε πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο του 2006. Η τροποποιημένη πρόταση βασίζεται στις εργασίες του Κοινοβουλίου καθώς και στις έως σήμερα συζητήσεις στο Συμβούλιο. Η οδηγία αυτή θα συμβάλει στην ανάπτυξη και στη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ μέσω της απελευθέρωσης των διασυνοριακών συναλλαγών και των επενδύσεων στον τομέα των υπηρεσιών. Θα είναι ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν οπουδήποτε στην ΕΕ, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρήμα. Επίσης, θα είναι ευκολότερο να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον αυτά θα υποχρεωθούν να καταργήσουν τα αδικαιολόγητα εμπόδια στις συναλλαγές αυτές. Οι καταναλωτές θα έχουν περισσότερες επιλογές, πληροφορίες και μεγαλύτερη προστασία. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα εποπτεύονται κατάλληλα με βάση διατάξεις για εντατικότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών. Τώρα η τροποποιημένη πρόταση θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στο Συμβούλιο.

Σελίδες

Go to top