Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Περιγραφή:

Δ.Α. 4/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές, εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:2/27.1.2011)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χειριστών Tεχνικών έργων 2002

Σ.Σ.Ε. (26.4.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών εκσκαπτικών, ανυψωτικών κ.λπ. μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων

Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων 2002

Δ.Α. 33/2002 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που αποτελούν το τεχνικό, οικονομικό και διοικητικό προσωπικό των Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.) σε όλη τη χώρα

Οικοδόμων ελευθέρων επαγγελμάτων 2002

Σ.Σ.Ε. (17.6.2002) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και των συναφών κλάδων όλης της χώρας

Χειριστών Tεχνικών έργων 2001

Σ.Σ.Ε. (2.4.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κλπ. Μηχανημάτων, εκτελέσεως Τεχνικών Έργων

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Go to top