Ενιαία Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων Μοτοσυκλετών (ΕΟΒΕΑΜΜ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (17.6.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας, Επισκευής κ.λπ. Μετάλλου άλλων Επιχειρήσεων όλης της Χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Eργασίας. 9/26.7.2013)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μετάλλου (Βιοτεχνίας) 2002

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ.A. 10/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μεταλλουργικές βιοτεχνικές επιχειρήσεις καθώς και στα τμήματα παραγωγής επεξεργασίας, συναρμολόγησης συσκευασίας επισκευής κ.λπ. μετάλλου όλης της χώρας (διετής)

Μετάλλου (Βιοτεχνίας) 2000

Δ.Α. 21/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μεταλλουργικές βιοτεχνικές επιχειρήσεις καθώς και στα τμήματα παραγωγής επεξεργασίας, συναρμολόγησης συσκευασίας επισκευής κ.λ.π. μετάλλου όλης της χώρας (διετής)

Μετάλλου (Βιοτεχνίας) 1999

ΔΑ 57/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις επεξεργασίας Μετάλλου όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Ενιαία Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων Μοτοσυκλετών (ΕΟΒΕΑΜΜ)
Go to top