Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών Βορείου Ελλάδος

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (27.2.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών Βορείου Ελλάδος (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 1/28.2.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Εργοδηγών Χημικών Β. Ελλάδος 1999

Σ.Σ.Ε. (22.6.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας πτυχιούχων εργοδηγών χημικών Β. Ελλάδος (διετής)

Εργοδηγών Χημικών Β. Ελλάδος 1996

Σ.Σ.Ε.(25.7.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των  πτυχιούχων εργοδηγών χημικών που απασχολούνται στις πάσης φύσεως βιομηχανικές και λοιπές επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών Βορείου Ελλάδος
Go to top