Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης - Ο ΕΡΜΗΣ

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (23.5.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Τ.Ε.Ε.Σ. Ηρακλείου Κρήτης: 1/28.5.2019
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 26708/1591/12.6.2019 (ΦΕΚ Β 2392/19.6.2019). Υποχρεωτική από 19.6.2019
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2015

Σ.Σ.Ε. (17.3.2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2013

Σ.Σ.Ε. (28.6.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης(διετής)

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2012

Σ.Σ.Ε. (2.6.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2010

Σ.Σ.Ε. (30.4.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης

Σελίδες

Εγγραφή στο Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης - Ο ΕΡΜΗΣ
Go to top