Στράνης Δημήτριος

Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το έτος 1957. 

Κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος (BSc) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυχίου Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών (BSc) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικών Επιστημών (Mcs) του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  και διδακτορικής διατριβής (PhD), με θέμα: «Η υπαγωγή δημοσίου δικαίου διαφορών σε  διαιτησία» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με βαθμό «άριστα».
Γνωρίζει Αγγλικά , Γαλλικά και Γερμανικά. 

Δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω από το έτος 1985, και ιδρυτικό μέλος και διαχειριστής εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «Δ. ΣΤΡΑΝΗΣ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», με αντικείμενο προσωπικής ενασχόλησης υποθέσεις στις περιοχές του Εργατικού Δικαίου και των Εργασιακών Σχέσεων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, Διοικητικού και ενγένει Δημοσίου Δικαίου και Αστικού Δικαίου. Έχει υποστηρίξει και από τις δύο πλευρές και των εργαζομένων και την εργοδοτική μεγάλο αριθμό υποθέσεων και στα δικαστήρια της ουσίας και στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ιδιαιτέρως επιδίδεται στην υποστήριξη ακυρωτικών υποθέσεων. Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος συνδικαλιστικών οργανώσεων. Έχει υποστηρίξει υποθέσεις με αντικείμενο Εργασιακών Σχέσεων και ενώπιον του  Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(Ε.Δ.Δ.Α.) και έχει συμβάλλει στη διαμόρφωση σχετικής νομολογίας (ενδεικτικά Σμοκοβίτης κ.ά κατά Ελλάδος).

Έχει ορισθεί κατά το παρελθόν Διαιτητής στον Πίνακα Διαιτητών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας(Ρ.Α.Ε.). 

Καθηγητής Α’ Βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.). Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο Εργασιακές Σχέσεις και Θεσμούς και Εργατικό Δίκαιο επί μία εικοσαετία περίπου, Δημόσιο Δίκαιο και Διοικητική Επιστήμη, τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο. Διδάσκει επίσης επί μία εικοσαετία το απτόμενο των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων αντικείμενο «Διοικητική των Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις». Είναι Δ/ντής και Διδάσκων  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο αντικείμενο της «Δημόσιας Διοίκησης και του Δημοσίου Μάνατζμεντ» και έχει διδάξει σε αρκετά άλλα Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Έχει διδάξει επίσης επί σειρά ετών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών(Ο.Π.Α.), στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχει διατελέσει Δ/ντής Τομέα και  Δ/ντής Ερευνητικού Εργαστηρίου, επί σειρά ετών. 

Έχει συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συνιστάμενο και σε μελέτες και μονογραφίες. Έχει εκπονήσει μονογραφία και μελέτες στο αντικείμενο του Εργατικού Δικαίου και των Εργασιακών Σχέσεων. Έχει επίσης ιδιαίτερη ερευνητική και συγγραφική ενασχόληση, εκτός των άλλων, με τις μορφές Συμφιλιωτικής Επίλυσης και Διαιτησίας και έχει εκπονήσει την διδακτορική του διατριβή στο αντικείμενο της Διαιτησίας και σχετικό λοιπό επ’ αυτών ερευνητικό και συγγραφικό έργο.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής και προεδρεύων σε πολλά  επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, στα οποία έχει εισηγηθεί και επί ειδικών ζητημάτων σχετικών με τη  Διαμεσολάβηση και τη Διαιτησία. Έχει συγγράψει βοηθήματα διδασκαλίας και οργανώσει την ύλη πολλών μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, μεταξύ των οποίων και η Διαμεσολάβηση και η Διαιτησία και το Εργατικό Δίκαιο και οι Εργασιακές Σχέσεις. Επιβλέπει την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Έχει μετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, εγχώρια και ευρωπαϊκά,  μεταξύ των οποίων και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PETRA, για την ενίσχυση της ρύθμισης της εργασιακής κινητικότητας των νέων. 

Είναι μέλος και μέλος της διοίκησης διαφόρων επιστημονικών Ενώσεων, με αντικείμενο το Εργατικό Δίκαιο και τις Εργασιακές Σχέσεις και το Δημόσιο Δίκαιο και τη Διοικητική Επιστήμη και επίσης μέλος επιστημονικών επιτροπών εγκρίτων επιστημονικών περιοδικών.

Go to top