Σταμπουλής Μιλτιάδης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1959.

Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου D.E.A. και διδάκτορας στην Οικονομία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Παρισίου Ι - Πάνθεον - Σορβόννη. Στη διδακτορική του διατριβή διαπραγματεύθηκε το θέμα των σχέσεων μισθωτής εργασίας στο πλαίσιο μίας τοπικής αγοράς εργασίας. 

Γνωρίζει γαλλικά και αγγλικά.

Διετέλεσε Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με αρμοδιότητες σε θέματα πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και τεχνικής στήριξης της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης-Απασχόλησης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Έχει συγγραφικό έργο και αξιόλογη μελετητική- ερευνητική εμπειρία σε θέματα αγορών εργασίας, πολιτικών απασχόλησης, εργασιακών σχέσεων και ανάλυσης της σχέσης κατάρτισης- απασχόλησης. Έχει απασχοληθεί ως εξειδικευμένος εισηγητής στα ανωτέρω θέματα. Έχει συντονίσει το έργο δομών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Έχει διδάξει ως ειδικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τα επιστημονικά πεδία της σχέσης κατάρτισης-απασχόλησης, της ανάλυσης των συστημάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και των οικονομικών της εκπαίδευσης. Επίσης διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας όπου έχει εκλεγεί Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής της Εργασίας και των Πολιτικών Απασχόλησης (υπό διορισμό).

Σήμερα εργάζεται ως μελετητής, σύμβουλος και διαχειριστής έργων με αντικείμενα τις πολιτικέ απασχόλησης ς, την ανάλυση των αγορών εργασίας, την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και την περιφερειακή – τοπική ανάπτυξη για λογαριασμό επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων του δημοσίου.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομολόγων της Εργασίας (EALE), της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης.

Go to top