Βερβεσός Δημήτριος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964.

Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Γνωρίζει Αγγλικά. 

Δικηγόρος Αθηνών εγγεγραμμένος στα Μητρώα του ΔΣΑ από το 1990. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το 1998 με ιδιαίτερη ενασχόληση σε υποθέσεις ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου. 

Τυγχάνει αιρετό μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ από το 1993, Γενικός Γραμματέας αυτού την περίοδο 2002-2008 και Αντιπρόεδρος την περίοδο 2008-2011. Είναι ενεργό μέλος της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ) και της Ενώσεως Ελλήνων Εργατολόγων.

Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος πλειάδας συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών και ασκεί καθημερινά μαχόμενη δικηγορία επί 21 έτη. 

Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε πλήθος ημερίδων και συνεδρίων και ήταν Επισκέπτης Διδάσκων στις Σχολές Αξιωματικών της ΕΛΑΣ για ζητήματα συνδικαλιστικού δικαίου. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του νομικού περιοδικού «ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ». Αρθρογραφεί σε διάφορα νομικά περιοδικά για επίκαιρα ζητήματα εργατικού δικαίου.

Go to top