Μαυραγάνης Στρατής

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1973.

Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με συστηματική ενασχόληση σε υποθέσεις Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Δικαίου και εξειδίκευση στον χώρο του γραπτού και ηλεκτρονικού Τύπου.

Έχει σημαντική εμπειρία στην επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας, στη σύνταξη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Κανονισμών Εργασίας, στη διεξαγωγή δημοσίου διαλόγου για απεργίες και στην υποστήριξη προσφυγών στην Διαιτησία ως δικηγόρος.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια με αντικείμενο τις εργασιακές σχέσεις και έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια αναφορικά με τις τεχνικές διαπραγμάτευσης.

Διετέλεσε μέλος Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Μέλος της Επιτροπής Νομοθεσίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Μέλος Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ).

 
Go to top