Ιωάννου Χρήστος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960.

Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της ΑΣΟΕΕ. Master of Science από το London School of Economics. Ph.D. από το London School of Economics(Διδακτορικό με θέμα διατριβής: "Πολιτική Μισθών, Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και Ευελιξία των Μισθών")

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά, πολύ καλά Γαλλικά και στοιχειώδη Ισπανικά.

Οικονομολόγος με ειδίκευση στα Οικονομικά της Εργασίας, την Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και τις Εργασιακές Σχέσεις.

Έχει εργασθεί στον ιδιωτικό τομέα ως οικονομολόγος-λογιστής. Έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης του Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ), επιστημονικός σύμβουλος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), Ειδικός Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Επαγγελματικών Ενώσεων.

Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκών Οργανισμών (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, European Training Foundation, Επιτροπή Απασχόλησης), Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Ενώσεων και Εμπειρογνώμων Ελληνικών Οργανισμών (Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης - ΣΕΑΚΑ, Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - ΕΣΑΑ, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για Εκσυγχρονισμό της Εργατικής Νομοθεσίας). 

Έχει διδάξει Οικονομικά της Εργασίας, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Εργασιακές Σχέσεις στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μεταπτυχιακά Προγράμματα) και στην εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 

Ερευνητικό και συγγραφικό έργο σε θέματα Πολιτικής Μισθών, Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, Εργασιακών Σχέσεων, Πολιτικών Απασχόλησης, Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων, Οργάνωσης της Εργασίας, Ποιότητας στην Εργασία, Κοινωνικού Διαλόγου, Επαγγελματικών Ενώσεων, Επίλυσης Διαφορών σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε διεθνή και ελληνικά βιβλία και μονογραφίες. 

 
Go to top